handlowy@gastrofrost.pl Potrzebujesz pomocy lub chcesz złożyć zamówienie: 574 760 441, 56 300 02 16
Formularz zamówienia
Naciśnij na przycisk "Formularz zamówienia". Dzięki niemu można złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta. Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów zamówienia.
Negocjuj cenę
Naciśnij na przycisk "Negocjuj cenę" i skorzystaj z formularza umieszczonego obok. Przygotujemy dla Ciebie ofertę najszybciej jak to możliwe.
1 » Klauzula informacyjna 2

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)  tj. tzw. RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IN THE WOODS Sławomir Jarzec z siedzibą w 87-162 Obory, ul. Leśna 25.

2) Informacje na temat Pani/Pana danych można uzyskać pod numerem telefonu: 56 300 02 16 lub adresem e-mail: handlowy@gastrofrost.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) f) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem
umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) realizacji umowy kupna - sprzedaży a także wszelkich czynności związanych celem jej realizacji, (II) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, (III) w uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, w tym w szczególności w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (IV) w celach marketingowych.

4) W opisanym powyżej celu Administrator, może przetwarzać następującego kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko / dane firmy, (II) adres dostawy, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, (V) adres e-mail, (VI) numer konta bankowego, (VII) numer NIP 

5) Pani/Pana osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w którym zostały zebrane i podstawy prawnej przetwarzania tj. wykonanie umowy sprzedaży - do momentu wykonania  umowy; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - do momentu wypełnienia tych obowiązków; realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6) W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, podmiotom, którym Administrator zleca świadczenie usług doradczych, księgowych oraz pomocy prawnej, a także producentowi i firmie kurierskiej.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

9) Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez IN THE WOODS Sławomir Jarzec. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez In The Woods Sławomir Jarzec.

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

11) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

12) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Jednocześnie, pragniemy zapewnić Panią/Pana, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług administratora.
Przejdź do strony głównej

Promocje czasowe

 Termos transportowy 6x GN 1/1 65 mm | Stalgast, 053870

Termos transportowy 6x GN 1/1 65 mm | Stalgast, 053870

885,60 zł810,57 zł brutto659,00 zł netto
przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowychspecjalne prowadnice do pojemników GN 1/1wymienna uszczelka drzwidrzwi otwierane o 270 °Cdo termosu można stosować wózek nr kat.…
szt. Do koszyka
pozostało tylko do końca promocji !!
Regał magazynowy,półki pełne 1000x500x1800 skręcany

Regał magazynowy,półki pełne 1000x500x1800 skręcany

1 174,65 zł847,47 zł brutto689,00 zł netto
regał skręcanynogi wykonane z profilu 30x30 mmnogi łączone do półek za pomocą śrubmaksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
szt. Do koszyka
pozostało tylko do końca promocji !!
Szafa chłodniczna do butelek 300 l drzwi otwierane | Stalgast

Szafa chłodniczna do butelek 300 l drzwi otwierane | Stalgast

4 059,00 zł2 939,70 zł brutto2 390,00 zł netto
obudowa malowana proszkowo (czarna)przeszklone drzwoświetlenie komorywymuszony obieg powietrzaelektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperaturyautomatyczne odszranianieautomatyczne odparowanie skroplinsamodomykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi4…
szt. Do koszyka
pozostało tylko do końca promocji !!
katalog cebea katalog cebea cukiernictwo rapa katalog cukiernictworapa katalog chłodnictwoKatalog IglooStalgast katalog 2017Stalgast meble 2017RedFox 216/2017katalogRMSoda+hendi_katalog soda+_katalogmaga_banerryling_katalog EGAZ